Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η κρίση έχει επιτείνει τον εγωισμό των χωρών της ΕΕ, προκαλώντας την εγκατάλειψη της συνεργατικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένας Ισπανός φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η συνοχή και η αλληλεξάρτηση πρέπει να αποκατασταθεί πριν από έναν παράλογο διχασμό Βορρά-Νότου της ΕΕ. The European Union’s actions are causing well-deserved dissatisfaction among its citizens. The union is being tagged a…