ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Μέχρι τώρα, οι έρευνες αγοράς γίνονταν είτε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων είτε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και ο χρόνος που απαιτείται για τη συγκέντρωση του σωστού δείγματος και των στοιχείων ήταν αρκετά σημαντικός. Αυτό, όμως, είναι πλέον πολύ πιθανό να αλλάξει, καθώς μία ομάδα αποτελούμενη από τέσσερις Έλληνες και έναν Κύπριο έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες…