ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Πώς σχεδιάζει η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές Μπορεί και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να επεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική διαδικασία των κρατών μελών της προκειμένου να προστατεύσει τη δημοκρατία, τα ατομικά, θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου; Το ερώτημα έχει τεθεί με ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες εβδομάδες μετά από κοινή πρωτοβουλία τεσσάρων κρατών…