Η ΕΥΡΩΠΗ – Η ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες όλων μας, πολιτείας και κοινωνίας, θα πρέπει να εστιαστούν σε δύο βασικούς γενικούς πολιτικούς άξονες αναφορικά με το μέλλον της χώρας: α) στο πώς η Ελλάδα με ίδιες δυνάμεις θα ανασυγκροτηθεί και θα διαμορφώσει ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και β) στο ποια θα είναι η πολιτική που…