ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στις ανάγκες των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή κρίση αποδεικνύει στους πολίτες πόσο μεγάλη επιρροή έχει η Ευρώπη στις ζωές τους. Αυτό ισχύει ειδικά για τους νέους. A social Europe does not come about on the drawing board – only a concerted effort will allow it to develop. The path to…