Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΣ ΓΑΛΑ; ΠΙΕΣ ΧΥΜΑ!

Μια μικρή ομάδα γαλακτοπαραγωγών από τη Λάρισα σκέφτηκε το ενδεχόμενο συνεταιρισμού με στόχο να αυξήσουν