ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

IDEA

Το Δίκτυο υλοποίησε το έργο IDEA Aurora Through European Identity and Integration, στο πλαίσιο του

«Faces on Divides»

Το ΔΙΚΤΥΟ υλοποίησε επίσης το έργο «Faces on Divides» (Δεκέμβρης 2016 – Μάιος 2017) με