ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Emerging from the crisis. The future Europe

Στις 14 έως 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 155ο τραπέζι διαλόγου του γερμανικού ιδρύματος

Η Ευρώπη ψηφίζει

15 Ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική στο διάστημα 2009-2014