Το ΔΙΚΤΥΟ θεωρεί ότι χωρίς τη διευθέτηση του ζητήματος του χρέους, η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να μπει σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Η διαχείριση του προβλήματος του χρέους δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Μπορεί η κρίση να ξεκίνησε από την Ελλάδα, σύντομα όμως παρέσυρε και άλλες χώρες και πλέον υφίσταται πρόβλημα συνολικά για το ευρωπαϊκό χρέος.

Το ΔΙΚΤΥΟ έχει ήδη διοργανώσει 2 εκδηλώσεις για το χρέος. Η πρώτη για τις πιθανές και εφικτές προτάσεις για τη διευθέτηση του και η άλλη για την πιθανότητα πολιτικής συναίνεσης ως προς τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους για τη διαχείριση του.

Για εμάς η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί σύνθεση, συναίνεση και επίγνωση όλων των παραμέτρων του προβλήματος. Για το θέμα του χρέους έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες, επιστημονικές προσεγγίσεις και πολιτικές προτάσεις.

Το ΔΙΚΤΥΟ τις συλλέγει και τις παρουσιάζει εγκαινιάζοντας μία νέα ενότητα στη σελίδα μας που συνεχώς θα εμπλουτίζεται