2.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / Φάκελοι Ασθενών Νοσοκομείων

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη Νοσοκομειακών Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7500 κλινών, με υποσυστήματα όπως και το «Διαχείριση ιατρο-νοσηλευτικού φακέλου ασθενή». Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών για κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό ασθενή του Νοσοκομείου. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Εξέταση της πορείας υλοποίησης της εφαρμογής «Διαχείριση ιατρο-νοσηλευτικού…

2.1 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / ΑΗΦΥ

Όλες οι πληροφορίες για την υγεία ενός πολίτη, χρήσιμες αν κινδυνέψει και πρέπει κάποιοι γιατροί να γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό του, θα υπάρχουν αποθηκευμένες στο ίντερνετ και ο οικογενειακός γιατρός του, ο ίδιος ή και όποιος άλλος έχει την έγκρισή του θα μπορεί αμέσως να τις δει. Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ένα ηλεκτρονικό αρχείο…

1.4 Αιτήματα Πολιτών (petitions)

Όποτε ένας πολίτης έχει ένα αίτημα ή μια καταγγελία να κάνει, να μπορεί να την κάνει μέσα από το ίντερνετ και να έχει άμεση και στη συνέχεια συνεχή ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που γίνονται ώστε το συντομότερο να έχει μια απάντηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών προς…

1.3 e-ΚΕΠ

Ο Σταύρος Μπένος το 2002, έκανε μια τομή ιδρύοντας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το επόμενο βήμα, που έχει ήδη αρχίσει, είναι τα e-ΚΕΠ, δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών διαδικτυακά από τον κάθε πολίτη, είτε άμεσα από τον ίδιο, είτε με αίτημα προς ΚΕΠ που έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και παραλαβής του εγγράφου σε…

1.2 Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη

«Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη» είναι μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ μέσα από την οποία η Κυβέρνηση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για όλες τις υπηρεσίες που τους παρέχει το κράτος, να ενημερωθούν για δράσεις της Πολιτείας και να διευκολυνθούν στις σχέσεις τους με το Δημόσιο.  Από το 2011 λειτουργεί η πύλη «ΕΡΜΗΣ» η οποία παρέχει…

1.1 Κάρτα Πολίτη & Ψηφιακή Υπογραφή (e-ID)

Αντί του υπάρχοντος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν μια μικρή, σε διαστάσεις πιστωτικής κάρτας, «Κάρτα Πολίτη» με την οποία θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους, θα είναι ταξιδιωτικό έγγραφο και η οποία σε δεύτερη φάση θα μπορεί να είναι και άδεια οδήγησης ή να περιέχει πληροφορίες για την υγεία τους, χρήσιμες αν κινδυνέψουν και…

Δελτίο Πολιτικής Ανάλυσης κι Εκτίμησης (αρ. 60)

Πώς επηρεάζεται το πολιτικό σκηνικό από τη συζήτηση για τη Συνταγματική αναθεώρηση και εν όψει της τέταρτης αξιολόγησης, τα σημαντικά ορόσημα της χώρας έως τη λήξη του τρίτου μνημονίου και η στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι τα θέματα του νέου δελτίου πολιτικής ανάλυσης του ΔΙΚΤΥΟΥ.  Η (μη) συζήτηση για την Συνταγματική Αναθερώρηση Είχαμε τονίσει σε…

Το 4ο FB Live – Τα Δεδομένα και ο νέος Γεν. Κανονισμός της ΕΕ

Η τέταρτη ζωντανή συζήτηση μέσω facebook live – Τα Δεδομένα και ο νέος Γεν. Κανονισμός της ΕΕ – μεταδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 21/3 από την facebook page του ΔΙΚΤΥΟΥ σε συνεργασία με την Athens Voice. Ο δικηγόρος Σπύρος Τάσσης, με ειδίκευση στο Δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής και ενασχόληση με ζητήματα προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, ο διευθυντής του…

Ανάλυση: Η προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο νέος Γεν. Κανονισμός της ΕΕ

Ανάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ: 4η βιομηχανική επανάσταση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων  Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το υποκείμενο των δεδομένων (μπορεί να είναι ακόμη κα διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, IP)Τα δεδομένα βρίσκονται παντού. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ έχουμε ένα smart phone ή…