7.2 Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης

Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής κυκλοφορίας εγγράφων σε όλο το δημόσιο . Έως τέλος του 2018 υποχρεωτικά σε όλο το Δημόσιο, ηλεκτρονικά η διακίνηση εγγράφων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Σχεδιάζεται η υλοποίηση έργου με αντικείμενο τη δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Εξέταση της…

7.1 Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες

Μείωση της γραφειοκρατίας στα ελάχιστα απαραίτητα βήματα καταργώντας ότι είναι περιττό. Ξεκινά η δημιουργία του «Μητρώου Διαδικασιών». Εργαλεία χαρτογράφησης, ανάλυσης και απλοποίησης διαδικασιών, στηριζόμενα σε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που θα δώσει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού των γραφειοκρατικών υστερήσεων με τη χρήση προηγμένων εργαλείων μοντελοποίησης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Ενημέρωση για το Μητρώο Διαδικασιών. Μεθοδολογία και…

6.3 Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς μέσα στα κτίρια με οπτικές ίνες

Ο νέος σχεδιασμός του Εθνικού σχεδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 προβλέπει την επιδότηση για τη δημιουργία υποδομών μέσα στα κτίρια, με την κατασκευή εσωτερικής καλωδίωσης οπτικής ίνας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

6.2 Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς σε υπερ-αστικές, αγροτικές περιοχές

Το έργο Regional Broadband Extension (RBE) κόστους 60 εκατ. ευρώ, είναι για υπερ-αστικές, αγροτικές περιοχές και αφορά περίπου 3,5 εκατ. Άτομα. Μέσω της δράσης θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100Mbps-downlink στην συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (> 95% κάλυψη) των περιοχών που δεν έχουν (και δεν πρόκειται να αποκτήσουν βάσει των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων)…

6.1 Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς υψηλών ταχυτήτων

Το έργο Super Fast Broadband (SFBB) ύψους 400 εκατ. ευρώ, που στόχο είχε την επιδότηση της ζήτησης ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, τελικά δεν θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήγειρε σημαντικές ενστάσεις. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη χρηματοδότησή του από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με τη διάθεση 250…

5.2 Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για έναρξη επιχειρήσεων

Ίδρυση εταιριών μέσα από το ίντερνετ απλά και γρήγορα. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και άρα της οικονομίας σε μια χώρα, εξαρτάται άμεσα και από την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να συστήσει μια επιχείρηση.  Στην Ελλάδα ενώ έχει απλοποιηθεί η διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με την αντικατάσταση ορισμένων διαδικασιών αδειοδοτήσεων με γνωστοποιήσεις,…

5.1 Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση» με κατάργηση των χάρτινων παραστατικών, της συλλογής και αποστολής τους στο λογιστή και των αμέτρητων ωρών εργασίας για τη διασταύρωση των στοιχείων. Το 2014 με την ψήφιση του νόμου 4308 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα” καθορίστηκε ότι τα Τιμολόγια μπορεί να εκδίδονται είτε με τον μέχρι τότε τρόπο, είτε ηλεκτρονικά. Η πρόθεση του νόμου…

4.2 Εθνική πύλη κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της Νομοθεσίας

Αναμένεται να προχωρήσει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό κόμβο που θα συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας στην Ελλάδα. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Εξέταση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου “Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας”, ώστε να οργανωθεί η…

4.1 Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)

Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση ενταλμάτων και πιστοποιητικών, άμεση και συνεχής ενημέρωση δικηγόρων και πολιτών για την πορεία μιας υπόθεσης. Η Πύλη ΣΟΛΩΝ (solon.gov.gr) έργο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, αποτελεί την Ψηφιακή Πύλη Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ. Με βάση τα παραπάνω,…

3.1 Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο

Όλα τα βιβλία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, είναι διαθέσιμα μέσα από το ίντερνετ. Κατά την προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ (2007-2013) δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τρεις ιστοσελίδες για την προώθηση και στήριξη της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ – massive open online course MOOC). ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ…