Το εμβόλιο ως εργαλείο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Άρθρο του Οδυσσέα Λομβαρδέα στο Liberal Η Πανδημία COVID-19 έχει σταματήσει εδώ και καιρό να αποτελεί έκτακτη συνθήκη για την ανθρωπότητα, όχι μόνο λόγω της αδυναμίας να προσδιοριστεί η λήξη της, αλλά κυρίως γιατί έχουν καταστεί πλέον δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των παροδικών και των μόνιμων συνεπειών της. Είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικό…