Μετα-ευτυχία: Μετά τον πόνο της φυσικής και συναισθηματικής ζωής

Σχόλιο για την μετα-ευτυχία των μελλοντολόγων: Τι ακριβώς σημαίνει και πώς επιτυγχάνεται. Άρθρο του του Σέργιου Θεοδωρίδη, αντιπροέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ Με την επικράτηση του Διαφωτισμού ως κυρίαρχου ιδεολογικού ρεύματος, αναπτύχθηκε και μια τάση «μυθοποίησης» του λεγόμενου ορθολογισμού. Η μαξιμαλιστική αυτή τάση υιοθετείται και για την «ερμηνεία» της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα πάντα καθορίζονται από τα γονίδια,…