Δελτίο Πολιτικής Ανάλυσης και Εκτίμησης (Αρ.77)

Στον Απόηχο των Γερμανικών Εκλογών. Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για το μέλλον της Ευρώπης; Οι γερμανικές εκλογές και οι συσχετισμοί που διαμορφώνουν το γερμανικό κυβερνητικό σκηνικό είναι πάντοτε καθοριστικές όσον αφορά την κατεύθυνση της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Μετά από μια ισχυρή και σταθερή κυβερνητική εξουσία 16 χρόνων, η απουσία της…