Παρουσίαση του IDEA στη δράση Teachers4Εurope 2017-2018

        Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσίασε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου το ERASMUS+ Jean Monnet Project ΙDEA “Aurora Through European Identity and Integration” στο πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe 2017-2018.  Την επιμορφωτική αυτή διημερίδα διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων…