Ο HUGO DIXON ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

• Brexit & Grexit, τι κοινό έχουν αυτές οι δύο λέξεις; Αν και υπάρχει ο κίνδυνος και των δύο, το Grexit, επί του παρόντος, έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί.  Brexit θα μπορούσε να επέλθει με  δύο κυρίως τρόπους. Ο πρώτος  είναι να  κερδίσει ο David Cameron τις εκλογές της 7ης Μαΐου και να κάνει…