ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ BERTELSMANN STIFTUNG

1. Muslims in Germany feel closely connected to the German state and society – no matter how intense their religious faith may be. 2. Living as members of a religious minority shapes their religious attitudes and values. Muslims in Germany think about questions of faith more often and are generally more liberal in their views…