Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση από το 2009. Μεταξύ 2008 και 2013 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έπεσε κατά περίπου 30%, ποσοστό απώλειας οικονομικής ισχύος πρωτόγνωρο για μια χώρα. Ποτέ μέχρι σήμερα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία ένα κράτος του δυτικού κόσμου δεν απώλεσε, σε εποχή ειρήνης, σε τόσο μεγάλο βαθμό την οικονομική του δύναμη. Η ύφεση…