ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM

The objective of precautionary financial assistance is to support sound policies and prevent crisis situations by allowing ESM Members to secure the possibility to access ESM assistance before they face major difficulties raising funds in the capital markets. Precautionary financial assistance aims at helping ESM Members whose economic conditions are still sound to maintain continuous…