ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΕ

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, η ΕΕ θα πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων και να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας, αλλά η κινητικότητα και η μετανάστευση μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της κοινής έκθεσης…