6 ΦΟΡΟΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ THINK TANK

Στις εργασίες του 6ου Φόρουμ Ευρωπαϊκών think tank, συμμετείχε το Δίκτυο και η Πρόεδρος του, Άννα Διαμαντοπούλου. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας. Το θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο είναι το κατά πόσο χρειάζεται αλλαγή η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από 5 χρόνια κρίσης και πολλές αποφάσεις που ελήφθησαν στην…