Η ΕΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

Project: “Horizon EU” European citizenship: a horizontal development Το project υιοθετεί μια προσέγγιση bottom-up και στοχεύει στην εξοικείωση των πολιτών που συμμετείχαν σε αυτό (και όλους εκείνους που ενημερώνονται σχετικά με αυτό) με τους τρόπους και τα μέσα που διασφαλίζουν ότι η φωνή τους ακούγεται στην Ευρώπη. Το project βασίζεται στην πολυετή εμπειρία του Ινστιτούτου…

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» (2014)

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκπόνησε το παρόν σημείωμα με τίτλο «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (2014)». Το σημείωμα απευθύνεται πρωτίστως στα μέλη των αρμοδίων κοινοβουλευτικών Επιτροπών, δηλαδή της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του…

THE LONG HAUL: MANAGING EXIT FROM FINANCIAL ASSISTANCE

HOW MUCH EUROPE HAS CHANGED:two years ago, GREXIT, or potential Greek exit from the euro area, was the main discussion. Today, policymakers are again discussing exit, but with a decisively positive meaning: how, when and under what conditions countries will exit from Troika financial assistance programmes. {edocs}https://www.todiktio.eu/pdf/bruegel-managing-exit-from-financial-assistance.pdf,800,800{/edocs}