ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ…

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαβουλεύεται με το ΕΚ για το πρόσωπο που θα μπορούσα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει τον υποψήφιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιλέγει τον/την υποψήφιό/α…