ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Πρωτοβουλία για την πολιτική Eνωση της Ευρωζώνης δημιουργήθηκε από Eλληνες ακαδημαϊκούς και διανοούμενους. Η πρωτοβουλία, η οποία αποβλέπει στη συλλογή υπογραφών για την Πολιτική Eνωση της Ευρωζώνης, δρομολογείται στο πρότυπο μιας αντίστοιχης γερμανικής και μιας γαλλικής πρωτοβουλίας, οι οποίες συστήθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014 αντίστοιχα. Η ελληνική πρωτοβουλία επικαλείται ρητά…