ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

· Η συνταγή της λιτότητας δεν απέδωσε. Απαιτείται νέο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης του χρέους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή χρειάζεται να εκπονήσουν ένα νέο σχέδιο αντιμετώπισης του χρέους. · Όσο διαλύεται η κοινωνική συνοχή τόσο δεν θα επιτυγχάνονται οι στόχοι. · Η λειτουργία της ΕΚΤ πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχει μέσα στο καταστατικό…