15 ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαμόρφωσαν την Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική στο διάστημα 2009-2014

To ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στην Έρευνα που συντόνισε το think tank Notre Europe – Jacques Delors και το VoteWatch Europe με τη συμβολή άλλων ευρωπαϊκών think-tanks από περισσότερα από 20 κράτη-μέλη, με τίτλο «15 votes that shaped the 7th European Parliament (2009-2014)». http://www.notre-europe.eu/media/ep2014-nejdi-votewatch-pan-european-project.pdf?pdf=ok Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στις 19 Μαρτίου 2014, στις Βρυξέλλες,…