ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν μέσω της έρευνας αφορούν στην εικόνα που έχουν οι πολίτες για την ΕΕ, στις προβλέψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και στην αίσθηση τους για το κατά πόσο ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η έρευνα καταγράφει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την άποψη των ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με…

THE TROIKA AND FINANCIAL ASSISTANCE IN THE EURO AREA: SUCCESSES AND FAILURES

See also Blueprint EU-IMF assistance to euro area countries: an early assessment This study provides a systematic evaluation of financial assistance for Greece, Ireland, Portugal and Cyprus. All four programmes, and in particular the Greek one, are very large financially compared to previous international programmes because macroeconomic imbalances and the loss of price competitiveness that…