ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Απόκλιση της εκπαίδευσης από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας διαπιστώνει έρευνα της McKinsey Το 1/3 των εργοδοτών στην Ελλάδα δήλωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας που διαθέτει γιατί οι υποψήφιοι γι’ αυτές τις θέσεις δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Αυτό είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας της συμβουλευτικής…

HOW TO COMMUNICATE AHEAD OF THE EUROPEAN ELECTIONS?

EuroCité, Europartenaires and Notre Europe – Jacques Delors Institute hosted on 20 November 2013 part five of a series of conferences on “The European public sphere: heading towards the European elections” in Paris, entitled “How to communicate ahead of the European elections”. {edocs}https://www.todiktio.eu/pdf/communicationepelectionleronne-jdijan14.pdf,800,800{/edocs}