ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η Συνθήκης της Λισαβόνας δίνει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Το άρθρο 8β παρ. 4 προβλέπει ότι πολίτες της Ενωσης, υπήκοοι τουλάχιστον επτά κρατών-μελών, εφόσον συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές, «μπορούν να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ενωσης για την…