Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ “ΔΙΑΙΡΕΣΗ”

Ο σκοπός του ευρώ ήταν να δημιουργήσει πλήρως ενοποιημένες χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλά από την έναρξη της κρίσης το 2009, οι αγορές έχουν όλο και περισσότερο διαχωρίσει τις εθνικές γραμμές τους. Επομένως το μέλλον της ευρωζώνης εξαρτάται από το εάν η τάση αυτή συνεχίζεται ή εάν αντιστρέφεται και οι αγορές της Ευρώπης στο τέλος γίνουν πλήρως…