Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

«Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης είναι ίσως η σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση από συστάσεως της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι εξίσου σημαντική θεσμική παρέμβαση με την ίδια την απόφαση δημιουργίας του Ευρώ. Γιατί οι ενιαίοι κανόνες παντού είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τον κατακερματισμό, να περιορίσουμε τους κινδύνους, να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των…