ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΛΣ ΜΟΥΙΖΝΙΕΚΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Επίτροπος Νιλς Μούιζνιεκς και η αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν την Ελλάδα από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής ο Επίτροπος είχε συζητήσεις με κρατικές αρχές και με μη κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η παρούσα έκθεση εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου: {edocs}https://www.todiktio.eu/pdf/com.instranet.pdf,800,800{/edocs}