ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2013

Το 2013 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, βάσει της οποίας κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και…

Η πρόεδρος του Δικτύου στο διεθνές συνέδριο του ΕΑΙΕ

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμμετείχε με την ιδιότητα της πρώην Υπουργού Παιδείας, στο διεθνές συνέδριο για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία «EAIE» που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου. Η Άννα Διαμαντοπούλου έλαβε μέρος στη συζήτηση με θέμα «Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: μία υπόθεση που…

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Στο ψήφισμα γίνεται σαφής και ρητή αναφορά στη σημασία της εκπαίδευσης και της επένδυσης στην Παιδεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: η επένδυση στις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί σημαντικό παράγοντα που ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών να καινοτομούν και να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά…