ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ

Είναι συχνό το φαινόμενο της διατύπωσης προτάσεων, συνήθως ατεκμηρίωτων, για την έξοδο της χώρας από την μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε μετά τον πόλεμο. Πρώτον, να αυξήσουμε την παραγωγική μας βάση, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές και να μειωθούν οι εισαγωγές. Δεύτερο, να διοχετεύσουμε χρήμα στην αγορά, να δανείσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κεφάλαια κίνησης και…