Η ΣΧΟΛΙΚΗ «ΑΝΟΙΞΗ»

Η σχολική χρονιά που πέρασε άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη, επιτεύγματα προς κεφαλαιοποίηση, παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που τη χαρακτήρισαν. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό ο διάχυτος φόβος για τις συντελούμενες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών. Ο φόβος των οριζόντιων απολύσεων, του «ασύμμετρου» πειθαρχικού ελέγχου, της υποταγμένης σε δημοσιονομικούς στόχους αξιολόγησης και των επιπτώσεών της στη…

Αγανακτισμένοι υπέρ Ευρώπης

Ο Μονέ είχε πει ότι οι κρίσεις είναι ενοποιητικές δυνάμεις. Έτσι είναι ή έτσι θα έπρεπε να είναι σήμερα για την Ευρώπη. Δεν έχει νόημα να υπογραμμίσουμε ξανά τις παθογένειες του συστήματος οικονομικής διαχείρισης της ΕΕ, τις ανελαστικές δομές δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβλήθηκαν, τις αργόσυρτες διαδικασίες, τις ελλιπείς και ανορθολογικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο…