ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Την ανάγκη ολοκλήρωσης της θεσμικής θωράκισης της Ε.Ε., ώστε να αντιμετωπισθούν αδυναμίες που, μαζί με καθυστερήσεις στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, θεωρεί ότι οδήγησαν στην οικονομική κρίση, τονίζει στην «Κ» ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πάαβο Λιπόνεν, ο οποίος μίλησε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας σε εκδήλωση του think tank «Το Δίκτυο», της κ.…

EURO IS A COMMON LIABILITY (PART II OF III)

Καθώς η κρίση του ευρώ έφερε την κατάρρευση της Κύπρου, κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί σε βάθος το κοινό νόμισμα. Για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη της χαμένης ανεξαρτησίας των νομισματικών πολιτικών ή των σημαντικών διαφορών στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς κύκλους, είναι απαραίτητη μια άλλη προσέγγιση. Ίσως η ενοχλητική αλήθεια και οι αρνητικές μη επιδιωκόμενες συνέπειές…