ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Δίκτυο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ανέλαβε να ενεργοποιήσει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με θέμα την Παιδεία και με τίτλο «Η Εκπαίδευση αξίζει! Μην την υπολογίζεις στο έλλειμμα». ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την…