ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Δύο μεγάλα ερωτήματα μας αφορούσαν πάντα στην Eυρωζώνη: θα αρχίσει η Eυρωζώνη να συμπεριφέρεται σαν μια ενιαία ευρωπαϊκή οικονομία; Κι όταν το κάνει, θα είμαστε μέσα; Η ανησυχία για το δεύτερο δείχνει να απομακρύνεται. Εκκρεμεί όμως το πρώτο: Σε ποιο βαθμό και πότε η Ευρωζώνη του ενιαίου νομίσματος και της ενιαίας αγοράς θα αποφασίσει να…