ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

Το κείμενο αξιολογεί το νέο καθεστώς της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, υπό το πρίσμα της τόσο αναγκαίας μετάβασης προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που να ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Αναφέρεται πρώτα στις διαδικασίες και στα μέσα που στηρίζουν τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” και αναφέρει ότι η στρατηγική “Ευρώπη 2020”, αν και είναι ένα ισορροπημένο κείμενο…