ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ Στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας λειτουργούν 520 Τμήματα εκτός των 13 Τμημάτων στις Στρατιωτικές Σχολές. Από αυτά τα 307 ανήκουν σε Πανεπιστήμια και τα 213 σε ΤΕΙ. Από το 1999 έως το 2010 ιδρύθηκαν περισσότερα από 100 τμήματα, τα οποία λειτούργησαν έως το 2006 με χρήματα ευρωπαϊκών…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Οι άνεργοι της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση, χρειάζονται περισσότερη προσοχή.Όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο F. Mitterand, εάν οι νέοι δεν έχουν πάντα δίκιο, η κοινωνία που τους αγνοεί έχει πάντα άδικο. Η J. Sarnes αναλύει ότι δεν θα υπάρξει χαμένη γενιά προτείνοντας τη δημιουργία μίας Ομάδας Δράσης για τη νεανική απασχόληση.…