ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Ο BEPPE GRILLO ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ

Μία μελέτη του Demos που ασχολείται με τις αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και την επίδραση τους στα πολιτικά κόμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τον τρόπο με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο επικοινωνίας. Ο Beppe Grillo είναι στο επίκεντρο αυτής της μελέτης, καθώς…