Log in

Ανάλυση: Ευκαιρίες, Κίνδυνοι, Προκλήσεις στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Η ανάλυση του καθηγητή Σέργιου Θεοδωρίδη, μέλους της "επιτροπής σοφών" του ΔΙΚΤΥΟΥ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη, στην εφημερίδα "AthensVoice"

Το Παρόν

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά», Οδυσσέας Ελύτης, «Μαρία Νεφέλη»

Το ενδιαφέρον και οι προβληματισμοί γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις δεν είναι κάτι νέο. Όμως, μετά από την κρίση του 2008, οι συζητήσεις και η σχετική αρθρογραφία σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα είδαν μια κατακόρυφη άνοδο. Η έμφαση στη θεματολογία περιστρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω από την ανεργία, τη Δημοκρατία και τον έλεγχο προσωπικών δεδομένων, την παραπληροφόρηση μέσα από ψευδείς ειδήσεις (fake news) και την αντίστοιχη πολιτική εκμετάλλευση για χαλιναγώγηση της κοινής γνώμης.

Στόχος των σκέψεων, που εκφράζονται στο άρθρο αυτό, είναι να αναδείξω στο πώς έχουν διαφοροποιήσει μέχρι σήμερα οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορίας και του Διαδικτύου την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Στο επόμενο άρθρο, μέρος Β, θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες αυτές στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, και να πάμε πέρα από το παρόν μοντέλο ανάπτυξης.

Η κλασική οικονομική θεωρία και η πορεία του βιομηχανικού καπιταλισμού, όπως εξελίχθηκε μέχρι σήμερα, βασίστηκε στο τρίπτυχο Γη-Κεφάλαιο-Εργασία. Σήμερα, το τρίπτυχο αυτό έχει εμπλουτιστεί με μία τέταρτη συνιστώσα, αυτή της Πληροφορίας.
βιομηχανική επανάσταση
Η ελληνική απάντηση στην 4η βιομηχανική επανάσταση
Η Πληροφορία, όμως, έχει μία σημαντική διαφορά από την Ύλη. Η Πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και απεριόριστα. Είναι αυτό που λέμε «διαμοιράσιμη» (sharable). To ίδιο μουσικό κομμάτι μπορεί να ακούγεται ταυτόχρονα από εκατομμύρια χρήστες. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό. Σε αντίθεση, ένα αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν οδηγό και σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο μόνο. Άρα, η Πληροφορία είναι απεριόριστη, δεν είναι σπάνια (scarce). Αυτό το χαρακτηριστικό της Πληροφορίας, με το που αυτή θα συμπληρώσει το τρίπτυχο Γη-Κεφάλαιο-Εργασία, δυναμιτίζει στα θεμέλιά του τα παρόν οικονομικό σύστημα. Όλες οι υπάρχουσες κλασικές οικονομικές θεωρίες, που στην καρδιά τους έχουν το νόμο προσφοράς και ζήτησης, που βασίζεται στο ότι τα φυσικά προϊόντα δεν είναι σε αφθονία, είναι πλέον εκτός πραγματικότητας.
Πέρα όμως από τα ψηφιακά προϊόντα, όπου το οριακό (marginal cost) κόστος παραγωγής τους τείνει να είναι μηδενικό (όταν παραχθεί ένα λογισμικό, η αντιγραφή του σε 10, 20 ή εκατομμύρια αντίτυπα ουσιαστικά δεν έχει επιπλέον κόστος), η Πληροφορία όλο και περισσότερο ενσωματώνεται στην παραγωγή φυσικών προϊόντων με επακόλουθο το όλο και περισσότερο μειούμενο κόστος παραγωγής. Το ποσοστό της εργασίας στη διαμόρφωση της τιμής συνεχώς μειώνεται. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα ενσωματώνουν όλο και περισσότερη Πληροφορία, που δεν είναι τίποτε άλλο από Γνώση. Γνώση που σε πολύ μεγάλο βαθμό παράγεται από την ίδια την κοινωνία. Δημιουργείται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα και χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο. Το κόστος εργασίας έχει μετατοπιστεί στην ανάπτυξη ενός αντίστοιχου λογισμικού. Περίπου, 50% του κόστους ενός αυτοκινήτου ή ενός αεροπλάνου δεν αντιστοιχεί στα μηχανικά τους μέρη αλλά στο λογισμικό που χρειάζονται για να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν. Δηλαδή, στην Πληροφορία που ενσωματώνουν!
Άρα, κατ’ αναλογία των θεωρητικών του εργατικού κινήματος του 19ου αιώνα, που έθεσαν το ερώτημα «Εάν η πηγή πλούτου είναι η εργασία, πώς ο πλούτος αυτός διανέμεται;», η αντίστοιχη ερώτηση σήμερα είναι: «Εάν ο πλούτος είναι η Πληροφορία και η Γνώση, πώς ο πλούτος αυτός διανέμεται;»

Πώς μέχρι στιγμής έχει αντιδράσει στη νέα αυτή πραγματικότητα η παγκόσμια οικονομική ελίτ; Με τη δημιουργία μονοπωλίων. Τα μονοπώλια, όμως, είναι μια παθογένεια του καπιταλιστικού συστήματος. Καταργούν τον ανταγωνισμό και διαβρώνουν τον τρόπο λειτουργίας της υποτιθέμενης «ιδανικής αγοράς», και αποκτούν τεράστια δύναμη επηρεασμού και ελέγχου των κυβερνήσεων. Η λειτουργία αυτή του συστήματος αποτελεί μία πρωτόγνωρη αντίφαση, αν λάβει κανείς υπόψη τη συνεισφορά της παραγόμενης από την κοινωνία Γνώσης από τη μια, και την ταυτόχρονα αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ του πλουσιότερου 1% και του φτωχότερου 99% του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα. Η ανισότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας δυναμικής είναι η απογοήτευση και ανασφάλεια που αισθάνονται όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Τα παραπάνω, με τη σειρά τους, έχουν δρομολογήσει στην πολιτική φαινόμενα λαϊκισμού, εθνικισμού και κυβερνήσεων που ρέπουν ή «φλερτάρουν» με αντιδημοκρατικές συνιστώσες, που σιγά-σιγά και μεθοδικά διαβρώνουν τη Δημοκρατία και τη θεσμική της θωράκιση.

Όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο, η μόνη διέξοδος από την παρούσα αντίφαση και επικίνδυνη αστάθεια είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της Τεχνολογίας από την άλλη πλευρά. Αυτή που επιτρέπει όχι τη συγκέντρωση, αλλά τον πιο δίκαιο διαμοιρασμό του πλούτου. Και οι νέες Τεχνολογίες παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Ταυτόχρονα, οι νέες Τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα μιας γεωγραφικά πιο ισόρροπης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή μιας χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν απαιτεί, πια, πανάκριβες επενδύσεις (έντασης κεφαλαίου) αλλά, απλά, καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλής στάθμης Παιδεία (έντασης Γνώσης), σε συνδυασμό με ευέλικτους μη γραφειοκρατικούς Θεσμούς, κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια και κατάλληλα κίνητρα για καινοτόμες ιδέες. Μικρές πληθυσμιακά χώρες, όπως για παράδειγμα, η Ιρλανδία, οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία, το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη, η Δανία, το Βέλγιο υιοθετούν «επιθετικές» πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή.

Μία από τις προϋποθέσεις, βέβαια, για τη συμμετοχή στο νέο παγκόσμιο γίγνεσθαι, όχι σαν ουραγοί αλλά ως συνδιαμορφωτές, είναι η Παιδεία. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να εστιάσει, πέρα από τις βασικές γνώσεις που παρέχονται στα μαθηματικά, φυσική και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην επί πλέον ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα σχολικά προγράμματα. Τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν με την Τεχνολογία, όχι σαν απλοί χρήστες αλλά σαν δημιουργοί εφαρμογών μέσα από συνεργατικές εργασίες. Τέτοιες δεξιότητες απαιτούνται σήμερα. «Αναλύω, συνεργάζομαι, σχεδιάζω και υλοποιώ». Η κατάργηση του Ψηφιακού σχολείου δεν ήταν μόνο οπισθοδρόμηση, αλλά, φοβάμαι, σημειολογικά έφερε στο προσκήνιο τεχνοφοβικές ιδεολογικές καταβολές, που είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με το παγκόσμιο γίγνεσθαι και με το μέλλον της χώρας.

Το όραμα για το μέλλον

«Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη Γη ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της», Οδυσσέας Ελύτης, «Μαρία Νεφέλη»

Το διαδίκτυο και οι νέες Τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτού που ονομάζεται οικονομία εκτός αγοράς (non-market economy). Αυτό αποτελεί μία εν-δυνάμει βόμβα στη λειτουργία του συστήματος, όπως το γνωρίζουμε. To παράδειγμα της Wikipedia είναι ένα βαρύ χτύπημα στη λογική του καπιταλιστικού συστήματος. Η Wikipedia απασχολεί, περίπου, 250 εργαζόμενους, έχει 26 εκατομμύρια σελίδες και 24 εκατομμύρια συνδρομητές. Υπολογίζεται ότι εάν ήταν ιδιωτική επιχείρηση τα έσοδα θα ήταν της τάξης των $3 δισεκατομμυρίων το χρόνο! H Wikipedia δεν είναι το μόνο παράδειγμα ανάπτυξης και χρήσης μίας πλατφόρμας που δεν βασίζεται στο κέρδος, αλλά στην κοινή προσπάθεια και εθελοντική εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλα γνωστά παραδείγματα ανοιχτών λογισμικών είναι το Linux, το Firefox browser, ShareTribe, GNUsocial.

Το διαδίκτυο και οι νέες Τεχνολογίες καθιστούν εφικτό και δυνατότητα τις λεγόμενες χρονοτράπεζες. Στο μοντέλο αυτό διασύνδεσης, άτομα παρέχουν εθελοντικά χρόνο εργασίας και μία ώρα εργασίας πιστώνεται σε αντίστοιχες χρονομονάδες (time credits). Με τον τρόπο αυτό, κάποιος μπορεί να εμπορεύεται ώρες εργασίας χωρίς να πληρώνεται. Αυτή είναι μία άλλη δυνατότητα που, εν δυνάμει, λειτουργεί σαν αντίβαρο στο υπάρχον οικονομικό σύστημα.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία, για να πάει κανείς πέρα από το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο, αναδύεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν η ομότιμη (peer-to-peer) οικονομία και η οικονομία του διαμοιρασμού (sharing).

Στην ομότιμη οικονομία, το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής προϊόντων χωρίς την ύπαρξη μεσαζόντων. Στην οικονομία του διαμοιρασμού, τα άτομα «δανείζουν» περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες και η πληρωμή γίνεται μέσω μιας κοινής πλατφόρμας. Οι πλατφόρμες αυτές είναι το εργαλείο και το μέσο για μια μαζική παρουσία της συνεταιριστικής οικονομίας, που θα δρα σαν αντίβαρο στα μονοπώλια. Σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό ορίζοντα.

Η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν κάνει εφικτές τις λεγόμενες «συνεταιριστικές πλατφόρμες» (platform co-operatism). Τη στιγμή αυτή υπάρχει μία δυναμική για ανάπτυξη τέτοιων συνεταιριστικών παραδειγμάτων. Στην παρούσα φάση, τις δυνατότητες αυτές τις εκμεταλλεύονται εταιρείες. Αυτό δεν θα ήταν κακό, εάν δεν υπήρχε ταυτόχρονα η μονοπωλιακή τάση.

Για παράδειγμα, η Uber δεν έχει επενδύσει σε υποδομές, δεν διαθέτει τα αυτοκίνητα, απλά συντονίζει τη διαδικασία μίσθωσης. Με αντίβαρο τις υπηρεσίες που προσφέρει και τις σχετικά χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή, δημιουργείται ένα υπερεθνικό μονοπώλιο, εργαζόμενοι χωρίς ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα, καταστρέφοντας, παράλληλα, ένα τμήμα της τοπικής οικονομικής ζωής και της μεσαίας τάξης. Τίποτε από τα κέρδη δεν επιστρέφονται τοπικά. Το σκηνικό θα ήταν τελείως διαφορετικό, εάν η πλατφόρμα αυτή λειτουργούσε πάνω σε μία λογική συνεταιριστική, μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα αυτοκίνητα. Η απαγόρευση δεν είναι η λύση, γιατί έτσι επιτρέπεις σε απαρχαιωμένες δομές και αναχρονιστικά συμφέροντα να επιβιώνουν. Η λύση είναι μέσα από την πρόοδο.

Πέρα από την οικονομία, το άλλο ζητούμενο είναι η Δημοκρατία. Το διαδίκτυο δεν είναι μόνο το μέσον μέσα από το οποίο διαχέονται ψευδείς ειδήσεις και γεγονότα. Είναι ταυτόχρονα και το μέσο στο οποίο υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και διάχυση ιδεών. Η φωνή το κάθε ενός μπορεί να ακουστεί μακριά και από πολλούς. Να δημιουργηθούν Κινήσεις και Κινήματα.

Εδώ βέβαια αναδύεται μια νέα ανάγκη και ζητούμενο. Η Παιδεία και ο ρόλος που καλείται να παίξει η Πολιτεία. Μία νέα «Ηθική» και ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων προβάλλουν ως άμεσες προτεραιότητες. Ο διαδικτυωμένος Πολίτης πρέπει να ξέρει πώς χειρίζεται το διαδίκτυο, να ξέρει να «σερφάρει» με ασφάλεια, να αναπτύξει βιωματικά (και όχι με κάποιες σκόρπιες συμβουλές) την Ηθική που απαιτείται. Θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα για να «Διαλέγει» και να «Αξιολογεί». Και βέβαια, η κριτική ικανότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί όταν η «κοινωνική» ενσωμάτωση και η δημοκρατική συνείδηση ερμηνεύονται μέσα από κομματικές νομενκλατούρες. Αυτές είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την κριτική σκέψη και τον διαδικτυωμένο Πολίτη.

Το άλλο κυρίαρχο θέμα είναι αυτό της ανεργίας. Για πρώτη φορά, θα υπάρχουν ολόκληρα εργοστάσια χωρίς, πρακτικά, εργαζόμενους, και υπηρεσίες με ελάχιστη στελέχωση. Aν και μακροπρόθεσμα, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε νέους τομείς, ίσως, να είναι αρκετές για να καλύψουν τις τότε ανάγκες εργασίας, το σίγουρο είναι ότι μεσο/βραχυπρόθεσμα η ανεργία θα αυξηθεί, και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς.

Θέματα όπως μείωση των ωρών εργασίας ή/και η θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος επανέρχονται στο προσκήνιο. Το ελάχιστο αυτό εγγυημένο εισόδημα θα μπορούσε να δίνεται και σαν αντιστάθμισμα παροχής κοινωνικού έργου. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από το κράτος μέσα από ειδική φορολόγηση των εταιρειών, σαν επιστροφή αυτού που οφείλουν στην Κοινωνία για τη «Γνώση» που χρησιμοποιούν. Μήπως στην εποχή της τέταρτης Βιομηχανικής επανάστασης, το όραμα του Μαρξ, ότι θα έχει η ανθρωπότητα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, φαντάζει λιγότερο ουτοπικό;

Τίποτε από όλα αυτά δεν θα αλλάξει, εάν η Πολιτική δεν επανέλθει στον κεντρικό ρόλο που είχε κάποτε και εάν δεν δημιουργηθεί μία κοινωνική δυναμική που να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η πίεση όμως αυτή, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον Μέλλον και τις ανοιχτές κοινωνίες, που συνάδουν με την παγκοσμιότητα του διαδικτύου. Μια Πολιτική που θα εκφράζει κοινωνίες όπου η γνώση, οι ιδέες και η φαντασία δημιουργούνται και διαχέονται από τα άτομα και αποκτούν δυναμική μέσα από τη συνεργατικότητα.

Κλειστά συστήματα, όπου κάποια νομενκλατούρα έχει τον πλήρη έλεγχο και σχεδιασμό είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Άλλωστε η Ιστορία το έχει αποδείξει. Οι ιδέες σκουριάζουν στα γρανάζια δυσκίνητων γραφειοκρατιών και τελικά νεκρώνουν.

 

Δείτε τα άρθρα όπως δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας:

Μέρος Α' 
https://www.athensvoice.gr/politics/480591_eykairies-kindynoi-prokliseis-stin-tetarti-viomihaniki-epanastasi

Μέρος Β΄
https://www.athensvoice.gr/politics/481521_eykairies-kindynoi-prokliseis-stin-tetarti-viomihaniki-epanastasi

Άρθρο - Ανάλυση: Υγεία & 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Αρθρογραφία της Εύης Χατζηανδρέου, Ιατρού, Δρ. Διοίκησης και Πολιτικής της Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και Επιστημονικής Συμβούλου του ΔΙΚΤΥΟΥ, στο Επιστημονικό Περιοδικό Ιατρικής θεματολογίας "The Doctor" με θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τα οφέλη για τον ασθενή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ (.PDF)

Ημερίδα: "Τουρισμός και 4η Βιομηχανική Επανάσταση" (πλήρες video)

Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) διοργάνωσαν την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου την Ημερίδα "Τουρισμός και 4η Βιομηχανική Επανάσταση".

Η ημερίδα, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Περικλή Λύτρα, φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Περικλής Λύτρας, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο επί τουριστικών θεμάτων, ήταν ένα από τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην ίδρυση του Πανεπιστημίου.


Ο Νικόλαος Λύτρας απευθύνει τιμητικό χαιρετισμό στη μνήμη του πατέρα του 

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος, επεσήμανε, μεταξύ άλλων την ανάγκη για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Αυτός ο μετασχηματισμός, πρόσθεσε, αποτελεί όρο επιβίωσης όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Ειδική αναφορά έκανε και στη φετινή διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του Συνδέσμου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μετάβαση του τουρισμού στη νέα ψηφιακή εποχή.


Γιάννης Ρέτσος

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη κ. Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο τουρισμός συνδυάζει βιωματικά στοιχεία όπως φύση – πολιτισμό – αρχιτεκτονική – παράδοση – γεύσεις και πάνω από όλα την ανθρώπινη επαφή. Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε ότι η νέα ψηφιακή επανάσταση που είναι ήδη εδώ, μας δημιουργεί την ανάγκη να τον μελετήσουμε υπό νέο πρίσμα. Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων (κρατήσεις, αξιολογήσεις, μεταφορές, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες) και βέβαια η συγκέντρωση και επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων ανά δευτερόλεπτο στη βιομηχανία «φιλοξενίας», αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα και μας εισάγουν στην νέα εποχή. Για να σταθεί η Ελλάδα σε αυτήν την νέα εποχή δεν έχει χρόνο για χάσιμο, έχει όμως απεριόριστες δυνατότητες, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού. Χρειάζεται στρατηγική και σχέδιο με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιάγραμμα ώστε να πετύχουμε το άλμα και να βρεθούμε στην πρωτοπορία.


Άννα Διαμαντοπούλου

Ο καθηγητής, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των τουριστικών εσόδων της χώρας σε σχέση με τις αφίξεις, ενώ αναφέρθηκε σε βέλτιστες πρακτικές ακτομηχανικής για την προστασία και διαμόρφωση των παραλιών.


Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Ο καθηγητής, αν. πρόεδρος του τμήματος διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Δημήτρης Λαλούμης, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαρκούς βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα, πέραν των αριθμών των αφίξεων, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, παραθέτοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο έχει προσφερθεί προς πώληση περί το 10% του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, ενώ δρομολογείται ο πλειστηριασμός πάνω από 100 ξενοδοχείων.


Δημήτρης Λαλούμης

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας με συντονιστή τον  κ. Πέτρο Καλαντώντη, αν. καθηγητή στο τμήμα διοίκησης τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχε ως θέμα: «Καινοτομία και Τουρισμός στην Ψηφιακή Εποχή».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece κ. Ιωάννα Δρέττα,  κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε στην αξία του ψηφιακού μάρκετινγκ για την προώθηση των προορισμών. Η κ. Δρέττα, έκανε ειδική μνεία στις καινοτόμες και στοχευμένες δράσεις που υλοποιεί η Marketing Greece για την προβολή τόσο των ελληνικών προορισμών, όσο και των εμπειριών που προσφέρει η χώρα μας στους επισκέπτες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη στρατηγική της εταιρείας για την  ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με απώτερο στόχο την προσέλκυση υψηλότερης δαπάνης επισκεπτών, καθώς και τη διάχυση του εισερχόμενου ταξιδιωτικού ρεύματος σε μεγαλύτερη περίοδο και περισσότερους προορισμούς.

Στην ίδια ενότητα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής, μίλησε για την ψηφιακή εποχή και τη σύνδεσή της με την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία καθώς και τον τουρισμό, ενώ ο δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, προκειμένου τα Τρίκαλα να αποτελούν σήμερα ένα αστικό ψηφιακό πρότυπο για την Ελλάδα.


Δημήτρης Παπαστεργίου


Παναγιώτης Καλδής


Ιωάννα Δρέττα


Πέτρος Καλαντώνης

Η δεύτερη ενότητα με συντονιστή τον κ. Ηλία Κικίλια, γενικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ είχε ως θέμα: «Case Studies Eπιχειρήσεων Τουρισμού στη νέα ψηφιακή εποχή».

Η κ. Ιωάννα Τραχανά από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας για την αναμόρφωση της στρατηγικής και των λειτουργιών του αεροδρομίου. 

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της True Trips  κ. Χρήστος Στεργίου, αναφέρθηκε στην μετεξέλιξη της TrueGreece η οποία ξεκίνησε ως start-up και κατάφερε ως TrueTrips σήμερα να αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες τουριστικές εταιρείες στο πεδίο δραστηριότητας της.  Όπως ανέφερε, κύριοι παράγοντες είναι η εκτόξευση της αποδοτικότητας, βασισμένη στην επένδυση στη δημιουργία δικού της λογισμικού και την ενίσχυση της αυτονομίας της ιστοσελίδας της στο διαδικτυακό κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Clio Muse κ. Ανδρέας Φατούρος, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία εξειδικεύεται στις θεματικές ηχητικές ξεναγήσεις μέσω του κινητού. Στην εφαρμογή ξενάγησης Clio Muse, οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν θεματικές ξεναγήσεις για Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και περιπάτους στην πόλη, που δημιουργούνται από διπλωματούχους ξεναγούς και επαγγελματίες του χώρου του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Ο διευθυντής πωλήσεων της Hotels of Athens Group, κ. Αλέξανδρος Δαρδούφας, αναφέρθηκε στο Kubic Athens Smart Hotel το οποίο λειτούργησε τον Ιούλιο του 2017, αποτελώντας  το πρώτο πλήρως «έξυπνο» και ψηφιακό ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε,  κίνητρο για την υλοποίηση της επένδυσης αποτέλεσαν οι νέες τάσεις στον τουρισμό, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις και τις πολλές δυνατότητες στο ψηφιακό περιβάλλον. Το πάντρεμα της φιλοξενίας με την νέα τεχνολογία δημιούργησε ένα καινοτόμο, ξεχωριστό προϊόν στην ελληνική τουριστική αγορά, το πρώτο smart hotel.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη των συμπερασμάτων από τον επίκουρο καθηγητή στο τμήμα διοίκησης τουρισμού του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αττικής, κ. Αριστείδη Παπαγρηγορίου. 


Ηλίας Κικίλιας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Έναρξη - Χαιρετισμοί

Νικόλαος Λύτρας (υιός Περικλή Λύτρα) - Τιμητικός χαιρετισμός 

Κωνταντίνος Μουτζούρης – Καθηγητής, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημήτριος Λαλούμης - Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Γιάννης Ρέτσος – Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)Άννα Διαμαντοπούλου - Πρόεδρος , ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

1η Ενότητα - Καινοτομία και Τουρισμός στην Ψηφιακή Εποχή

Παναγιώτης Καλδής – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:
«Ψηφιακή εποχή, πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και τουρισμός»

Δημήτρης Παπαστεργίου - Δήμαρχος Τρικκαίων:
«Ο Τουρισμός στον... αυτόματο πιλότο;»

Ιωάννα Δρέττα – Δ/σα Σύμβουλος Marketing Greece:
«Η αξία του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προώθηση προορισμών»

Moderator: Πέτρος Καλαντώνης - Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

2η Ενότητα – Case Studies Επιχειρήσεων Τουρισμού στην Νέα Ψηφιακή Εποχή

1. Ιωάννα Τραχανά - Digital Gate, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
«The airport innovation challenge» (παρεμβαίνει ο Κωνσταντίνος και παρουσιάζει την υλοποίηση της start up ιδέας "Athens Layout") 

2. Χρήστος Στεργίου - Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, True Trips
«Η μεγιστοποίηση της υπεροχής μέσω της τεχνολογίας»

3. Ανδρέας Φατούρος – CEO, Clio Muse

4. Αλέξανδρος Δαρδούφας – Δντης Πωλήσεων, Hotels of Athens Group «The Kubic Athens Hotel project»

Moderator: Δρ. Ηλίας Κικίλιας - Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Συμπεράσματα: Αριστείδης Παπαγρηγορίου - Επ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας:

Συνέδριο Economist: Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία

Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο του Econοmist για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της Υγείας. 

Στο συνέδριο παρενέβη με εισήγηση της η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου και η επιστημονική συνεργάτιδα Δρ Δημόσιας Υγείας Εύη Χατζηανδρέου πραγματοποίησε εισαγωγική εισήγηση και συντόνισε δύο πάνελ συζητήσεων. 
 
 
 Άννα Διαμαντοπούλου

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου εισηγήθηκε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την 4η βιομηχανική επανάσταση, στα πρότυπα άλλων χωρών, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως μονόδρομο προκειμένου να υπάρξει «σχεδιασμός για το αύριο», με συνολική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και της οικονομίας στην Ελλάδα.
Μιλώντας για την ανάγκη η χάραξη πολιτικής στη χώρα να αποκτήσει στρατηγική και κουλτούρα συνεργασίας, η κ. Διαμαντοπούλου έφερε το παράδειγμα της Κορέας, η οποία κατάρτισε συγκεκριμένο σχέδιο με ποσοτικούς στόχους και ορίζοντα 5ετίας (αυτόματα πλοία, εισαγωγή ρομπότ κατά 25% στο στρατιωτικό σώμα, υποθαλάσσια drones που θα μεταφέρουν την εικόνα στους αλιείς κ.ά.). Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας την έμπνευση ενός εθνικού στόχου, με όραμα, για δραστική αλλαγή του ελληνικού μοντέλου, με τη συνδρομή της πολιτικής αλλά και της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 

«Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πανταχού παρούσα νοημοσύνη, με την ικανότητα να βλέπει, να ακούει, να μιλά, να μυρίζει, να νιώθει, να αντιλαμβάνεται χειρονομίες, να διασυνδέεται με το μυαλό και το όνειρό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist η επιστημονική σύμβουλος του «ΔΙΚΤΥΟΥ» για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Εύη Χατζηανδρέου. Η ίδια στάθηκε σε τρεις παραμέτρους ως αναδυόμενες μεγάλες τάσεις που οδηγούν στην ενίσχυση της βαθιάς μάθησης και γνώσης: επεξεργαστική ισχύς (10.000 φορές αυξημένης από το 2000), κόστος αποθήκευσης (3.000 φορές μειωμένο από το 2000), ανάπτυξη δεδομένων (ραγδαία αυξανόμενη από το 2010).
Μεταξύ άλλων, η κ. Χατζηανδρέου επεσήμανε -επικαλούμενη το Ινστιτούτο Picker-  τις βασικές αρχές μιας υγειονομικής περίθαλψης με τον ασθενή στο επίκεντρο, ανάμεσα στις οποίες, ο σεβασμός στις προτιμήσεις των ασθενών, η πρόσβαση στη φροντίδα, η συνέχεια και εξέλιξη, η συναισθηματική υποστήριξη, η πληροφορία και εκπαίδευση.

Εύη Χατζηανδρέου
 
Μια ακόμα από τις κύριες παρεμβάσεις ήταν και του μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ Αχιλλέα Γραβάνη, Καθηγητή φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ερευνητή, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)-ΙΤΕ, Συνεργαζόμενο καθηγητή έρευνας, Centre of Drug Discovery, Northeastern University

«Ιδεοληψίες και αναχρονισμοί έχουν κρατήσει το ελληνικό πανεπιστήμιο περίκλειστο και σε απόσταση από το οικονομικό γίγνεσθαι και την επιχειρηματικότητα», συμπέρανε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο καθηγητής φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης, τονίζοντας ότι η διεθνής πρακτική τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται με την οικονομία, να την τροφοδοτούν με καινοτομία και να συμμετέχουν στην παραγωγή πλούτου και νέων θέσεων εργασίας απουσιάζει από την Ελλάδα. Ο κ. Γραβάνης υπογράμμισε ότι οι μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσουν πλέον ερευνητικά εργαστήρια αιχμής μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις και κλείνουν τα δικά τους. Το 60% των φαρμάκων στις ΗΠΑ και το 20% στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί σε ακαδημαϊκά ερευνητικά εργαστήρια. Στον χώρο της βιοτεχνολογίας οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες υπολογίζεται ότι επενδύουν κάθε χρόνο σε κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με τα πανεπιστήμια πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια (outsourcing). «Η χώρα μας οφείλει να είναι παρούσα σε αυτήν την έκρηξη επενδύσεων τεχνολογίας. Διαθέτει εξαιρετικό, διεθνώς ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά της Κέντρα το οποίο μόνο την τελευταία 5ετια έχει φέρει από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ», πρόσθεσε ο κ. Γραβάνης, σημειώνοντας ότι «οι ελληνικές εταιρείες επίσης και οι τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία (venture capitals) για την χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων και κοινών εταιριών τεχνοβλαστών (spinoffs, startups) μέσα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα». Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μιμηθεί το παράδειγμα «αντίστοιχων μικρών χωρών με εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο», όπως το Ισραήλ, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες. «Η ενεργοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να είναι μία ουσιαστική απάντηση στο brain drain και να βάλει με αξιώσεις την χώρα στην απίστευτα μεγάλη αγορά της Βιοπληροφορικής που αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς», εκτίμησε ο κ. Γραβάνης.

 
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο - Συνοπτικά όλες οι εισηγήσεις (Ελληνικά): 
 

4η Βιομηχανική Επανάσταση και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FINTECH)

Τι είναι το FINTECH;
Πόσο σημαντικό είναι για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων;
Για την μείωση της γκρίζας οικονομίας; για την προσέλκυση επενδύσεων; 
Ποιους αφορά και ποιοι ασχολούνται με αυτό;
Είναι μακριά η 4η ΒΕ από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή είναι ήδη εδώ;

Το Δίκτυο συνεχίζοντας την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων σχετικά με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, διοργάνωσε Πρόγευμα Εργασίας, με τον συντονισμό της διευθύντριας κυρίας Μαρίλης Μέξη.

Στο πρόγευμα εργασίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η μελέτη των καθηγητών κ.κ. Γιώργου Δουκίδη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Παναγιώτη Κουρουθανάση (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FINTECH).

Η Πρόεδρος του Δικτύου κυρία Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε την ανάγκη ενός νέου εθνικού στόχου ώστε η Ελλάδα να ανήκει στις χώρες της πρωτοπορίας στην εποχή της 4ης ΒΕ.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει η κρίσιμη μάζα αποφασισμένων ανθρώπων από όλους τους χώρους.

Έτσι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη συζήτηση που οργάνωσε το Δίκτυο για την μελέτη παρευρέθησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των κυριότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρώην υπουργοί , στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όλων των ελληνικών τραπεζών, πρυτάνεις και καθηγητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, στελέχη σημαντικών καινοτόμων στο Fintech επιχειρήσεων και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ένα φόρουμ με όλους που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση σε κάτι που η χώρα μας θα μπορούσε να διεκδικήσει την πρωτοπορία.

Παρενέβησαν:

Ο κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου - Σύμβουλος Ψηφιακής Καινοτομίας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της DISC AE .

Η κυρία  Σταυρούλα Καμπουρίδου - Σύμβουλος Πληροφορικής του Διοικητή της ΤτΕ.

και από την Γενεύη (μέσω βίντεο) η κυρία Εφη Πυλαρινού Διεθνής Σύμβουλος για θέματα Fintech.

Τι είναι το FINTECH;

Η σύντμηση των λέξεων «financial technology», δηλαδή χρηματοοικονομική τεχνολογία. Είναι ένας γενικός όρος ο οποίος καλύπτει κάθε είδος τεχνολογικής καινοτομίας που χρησιμοποιείται για τη στήριξη ή την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το FINTECH αλλάζει δραστικά το τοπίο στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι αλλαγές που είναι σε εξέλιξη αφορούν την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, την διαχείριση επενδύσεων αλλά κυρίως αλλάζουν την σχέση τους με τους πολίτες – πελάτες τους. Ο κλάδος των FinTech αποτελεί έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους ψηφιακούς κλάδους διεθνώς με τις συνολικές επενδύσεις σε FinTech επιχειρήσεις να εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα $120 δις τα τελευταία τρία χρόνια.

Επιγραμματική παρουσίαση των στοιχείων της μελέτης:

Στην μελέτη των δύο Πανεπιστημίων αναγνωρίστηκαν οι διεθνείς τάσεις και οι προκλήσεις του κλάδου των FinTech σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και κανονιστικό επίπεδο και καταγράφτηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο κλάδος των FinTech στην Ελλάδα βρίσκεται στα αρχικά στάδια διαμόρφωσης με την πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό οικοσύστημα των FinTech να επικεντρώνονται σε υπηρεσίες πληρωμών. Στα πλαίσια της μελέτης συζητήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του κλάδου και σχετίζονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό, οικονομικό, και κανονιστικό περιβάλλον της χώρας. Παρόλα τα προβλήματα, αρωγό στην ανάπτυξη του κλάδου αποτελούν οι αυξητικές τάσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η διείσδυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, η Moodys εκτίμησε για την Ελλάδα ότι η ανάπτυξη του κλάδου των FinTech μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,6% σε περίπτωση που η αξία συναλλαγών μέσω FinTech υπηρεσιών προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξελιχθεί σε ένα FinTech περιφερειακό πόλο καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και 1,8%. Ταυτόχρονα, από τη δραστηριοποίηση FinTech επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελλάδα και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ο κλάδος αναμένεται να συνεισφέρει από 0,1% (συντηρητικό σενάριο) έως και 0,5% (φιλόδοξο σενάριο) στο ΑΕΠ της χώρας αυξάνοντας το δείκτη άμεσων ξένων επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ κατά 0,27% και 1,36% αντίστοιχα.

Στη μελέτη προσδιορίστηκαν οι θετικές επιδράσεις από την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου FinTech στην Ελλάδα οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

(α) ενίσχυση της εθνικής οικονομίας από την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού κλάδου και προσέλκυση ξένων επενδύσεων

(β) μείωση της σκιώδους οικονομίας και αύξηση των φορολογικών εσόδων από την τόνωση στη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών

(γ) βελτίωση της χρηματοδότησης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της προοπτικής ανάπτυξης εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και κάλυψης μέρους του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών επιχειρήσεων και

(δ) ενίσχυση της απασχόλησης από τη δραστηριοποίηση καινοτόμων startups και την προσέλκυση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης FinTech του εξωτερικού στην Ελλάδα.

Για την ανάπτυξη του κλάδου των FinTech η μελέτη διαμόρφωσε ένα πλέγμα στρατηγικών προτάσεων σε τέσσερεις άξονες εξέτασης:

  1. Δημιουργία μιας στρατηγικής ψηφιακής χρηματο-οικονομικής καινοτομίας για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο και την παροχή αποτελεσματικότερης υποστήριξης για την ανάπτυξη καινοτόμων FinTech υπηρεσιών
  2. Τόνωση της προσφοράς FinTech υπηρεσιών
  3. Τόνωση της ζήτησης FinTech υπηρεσιών και
  4. Ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών χρηματο-οικονομικών δεξιοτήτων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (πατήστε την εικόνα)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ "ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" (πατήστε στην εικόνα)


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


 


Π. Κουρουθανάσης, Μ. Μέξη, Γ. Δουκίδης


Άννα Διαμαντοπούλου


Γ. Δουκίδης


Π. Κουρουθανάσης


Β. Τραπεζάνογλου


Σ. Καμπουρίδου 

Β' Έκθεση του Παρατηρητηρίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα

2η Έκθεση του Παρατηρητηρίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα από το ΔΙΚΤΥΟ.
 
Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στο πλαίσιο των δράσεων του 2018 που είναι αφιερωμένες στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την νέα Ψηφιακή Εποχή, δημοσιεύει την δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του «Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα». Στην συγκεκριμένη έκθεση, η οποία επικαιροποιείται κάθε τρίμηνο, παρουσιάζονται η πρόοδος και οι εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από επιμέρους κυβερνητικούς φορείς για την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2018
 
Πέραν των συμπερασμάτων της 2η Έκθεσης, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital Economy and Society Index) για το 2018, η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:
·         11η θέση στη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη (Fixed Broadband Coverage). Το 2017 ήταν στη 10η
·         22η θέση στην κάλυψη 4G (4G Coverage). Το 2017 ήταν στη 22η
·         28η θέση στην κάλυψη ευρυζωνικής κάλυψης νέας γενιάς (NGA Fast Broadband Coverage). Το 2017 ήταν στη 28η
·         16η θέση στα ανοικτά δεδομένα (Open Data). Το 2017 ήταν στη 10η
·         26η θέση στη χρήση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων (eGoverment Users. ) ). Το 2017 ήταν στη 24η
·         24η θέση στις διαδικτυακές υπηρεσίες (online). ). Το 2017 ήταν στη 25η
 
Το συντονισμό της δράσης έχει αναλάβει ο κ. Νότης ΠαρασκευόπουλοςΣΚΕ.ΨΗ. (ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ) - Μπείτε στη Δράση, πείτε την γνώμη σας. 
 
Πατήστε επάνω στην εικόνα για να ανοίξετε την Β' Έκθεση του Παρατηρητηρίου περιόδου Απριλίου - Ιουνίου 2018:

Henning Kagermann

Ένα ακόμη επιτυχημένο «Πρόγευμα Εργασίας» πραγματοποίησε το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη με καλεσμένο αυτή την φορά τον Γερμανό καθηγητή Δρ. Henning Kagermann, Πρόεδρο της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστήμης και Μηχανικής (Acatech) και Διεθνή Εκπρόσωπο της Πλατφόρμας Industry 4.0. Στην διοργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχε και η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με δεδομένο ότι η οργάνωση της Πλατφόρμας Industry 4.0 στη Γερμανία ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις της «βαριάς βιομηχανίας».

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου στην εισαγωγική της παρέμβαση τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας και συνένωσης σε εθνικό επίπεδο, όλων των φορέων και των δυνάμεων που επηρεάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει με συντονισμένο σχεδιασμό στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. «Κυβέρνηση, πανεπιστήμια, κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, επιχειρήσεις και συνδικάτα χρειάζεται να βρεθούν σε ένα κοινό πεδίο δράσης, όπου συντονισμένα θα ετοιμάσουν το τοπίο για όλες τις επερχόμενες αλλαγές» σημείωσε συγκεκριμένα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής» κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις ιδιαίτερης βαρύτητας στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή ανέφερε «πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όλων των μεγεθών, προσαρμόζονται ήδη, ψηφιοποιούνται και μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν και παράγουν, κατακτώντας νέες αγορές. Κι επειδή η δομή της Ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, θέλω να επισημάνω πως η 4η βιομηχανική επανάσταση  σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την συγκρότηση αλυσίδων αξίας δημιουργεί ευκαιρίες και για μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς οι τεχνολογίες αλλά και η γνώση γίνονται πιο προσιτές.»

Στην αρκετά αναλυτική τοποθέτηση του ο καθηγητής Kagermann εξήγησε στους παραβρισκόμενους πως η γερμανική πλατφόρμα Industry 4.0 ενώνει και συντονίζει σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε μια κεντρική στρατηγική για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αναφέρθηκε στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 4ης Β.Ε. αναφέροντας συγκεκριμένα τον αποκεντρωτικό και ευέλικτο χαρακτήρα της και την ενίσχυση της αυτονομίας και της εξατομίκευσης στην παραγωγή και την εργασία.

Τόνισε την επερχόμενη αλλαγή μοντέλου στα επιχειρηματικά σχήματα, στα εταιρικά οικοσυστήματα, στους εργασιακούς χώρους, στις έννοιες του «τοπικού», του «εθνικού» και του «διεθνούς».  Ο κ. Kagermann υποστήριξε πως «όλες οι συντελούμενες αλλαγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο αλλά μέσα από καλά οργανωμένες πλατφόρμες, θα επιφέρουν παγκόσμιες συνέργιες ανάλογα με το τεχνολογικό επίπεδο και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων πλευρών»

Ειδικά οι τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της υγείας, της ενέργειας και των μεταφορών απαιτούν υπερεθνικές συνεργασίες και σχεδιασμό.

«Η 4η Β.Ε. αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα, απαντά σε οικολογικές ευαισθησίες γιατί μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην χρήση ενέργειας κι έχει και κοινωνικές επιπτώσεις.  Εκτός από τις επιχειρήσεις ωφελούνται και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο αλλά μια συνεχή επανεκπαίδευση κι γνωσιακή εξέλιξη, στην οποία οφείλουν να επενδύσουν όλοι οι εργοδότες».

Καταλήγοντας, σαφής ως προς την πορεία της Ε.Ε. ήταν ο γερμανός καθηγητής, αφού ανέφερε πως την πρόκληση της 4ης Β.Ε. μόνο ως ενιαία αγορά μπορεί να την αντιμετωπίσει η Ευρώπη, με διακρατικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, καθώς έχει να ανταγωνιστεί τα παγκόσμια μεγαθήρια όπως την Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και τις ΗΠΑ οι οποίες καλπάζουν με ταχύτατους ρυθμούς στην αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Όπως συνηθίζεται στα «Προγεύματα Εργασίας» του ΔΙΚΤΥΟΥ, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων κομμάτων του κοινοβουλίου, Πρυτάνεις των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι Think Tanks και Ινστιτούτων, καταξιωμένοι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ΜΜΕ.

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κορέας στα γραφεία του ΔΙΚΤΥΟΥ

Το ΔΙΚΤΥΟ είχε την τιμή να δεχθεί επίσκεψη το πρωί της Τρίτης από τον Πρέσβη της Ν. Κορέας στην Ελλάδα Σουσόκ ΛΙΜ. Σε συνέχεια της επίσκεψης κλιμακίου του ΔΙΚΤΥΟΥ σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ν. Κορέας, ο κ. ΛΙΜ εκδήλωσε προς την πρόεδρο του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου και την διευθύντρια Μαρίλη Μέξη την προθυμία του να συνεισφέρει στην περαιτέρω συνεργασία και ενδυνάμωση των σχέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ με τα ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα της χώρας του, ειδικά στο πεδίο των τεχνολογικών εξελίξεων και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου διαβεβαίωσε τον κ. πρέσβη πως «η συνεργασία και η διασύνδεση με τα ερευνητικά ιδρύματα της Κορέας που πρωτοπορούν παγκοσμίως στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής θα συνεχιστεί, με σκοπό να προσφερθούν δυνατότητες αξιοποίησης και εφαρμογής των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας και στην χώρα μας»

Subscribe to this RSS feed